Αξονική Συμμετρία

 Εισαγωγή

Τι παρατηρείς στην παρακάτω εικόνα;

 
 

 Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη για το e-learning των μαθητών της Α΄ γυμνασίου. Χρησιμοποιείται για τη
μελέτη στο σπίτι ή την παρουσίαση στο διαδραστικό πίνακα επικουρικά και δεν υποκαθιστά την πλήρη ανάπτυξη του
μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας.

Επιμέλεια: Μακρής Σταμάτης - Μαθηματικός